Našim klientom poskytujeme poradenstvo pri vyhľadávaní rôznych projektových výziev a participujeme na príprave podkladov pre projekt. V prípade schválenia projektu zabezpečujeme jeho implemenáciu a projektový manažmet. Medzi našich klientov patria súkromné spoločnosti, ale aj tretí sektor.

Doteraz sme úspešne participovali na projektoch z podporných okruhov:image4

  • Štrukturálne fondy EÚ- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
  • Štrukturálne fondy EÚ- Podpora rastu konkurencieschopnosti 
  • Ministerstvo kultúry SR - Obnovme si svoj dom
  • Interreg Poľsko - Slovensko
  • Fond na podporu umenia 
  • Konto Orange
  • a iné.

 Doteraz máme za sebou viac ako 20 úspešných implementovaných projektov.

O nás

Agentúra EL vznikla v roku 2008 na základe dlhoročných skúseností majiteľky a jej spolupracovníkov v oblasti marketingu a kultúry. Našim zákazníkom poskytujeme širokú škálu služieb v oblasti grafického dizajnu, reklamy, marketingu, eventov a obchodnej činnosti.

Kontakt

Agentúra EL s.r.o. 
Partizánska cesta 1513 
02601 Dolný Kubín

Tel: 0911 229 806
Email: manager@agenturael.sk
Web: agenturael.sk