marketingMarketing je  v súčasnej dobe veľmi dôležitý. Mnoho ľudí ho však podceňuje. Ak nemáte vlastné marketingové oddelenie, alebo potrebujete nové nápady, riešením je pre Vás marketingový outsourcing.
 

Marketingový outsourcing – marketing externou formou.

Šetrí náklady vašej firmy a zvyšuje profesionalitu realizácie tým, že marketing je projektovaný "na kľúč" a implementovaný jedinou marketingovou agentúrou. Externá forma marketingu uľahčuje plánovanie, realizáciu a kontrolu marketingových riešení a cieľov. Marketingový outsourcing šetrí vašej firme čas a hlavne náklady, ktoré by ste museli investovať do vášho marketingového oddelenia.
 
Čo môžete získať tým, že využijete naše marketingové služby?
  • Profesionalita a skúsenosti. Pri riešení marketingu s čo najväčším efektom. Vďaka pravidelným poradám má klient prehľad o činnosti a výsledkoch externého marketingového oddelenia. Výhoda širších kontaktov a vzťahov našej agentúry s médiami.
  • Efektivita. Vaši interní zamestnanci nie sú nevyhnutne prinútení podávať permanentne maximálny výkon a pracovať s čo najvyššou efektivitou. Na rozdiel od toho, ak spolupracujete s našou agentúrou, dostávate plnú podporu od nášho tímu, ktorý je pripravený navrhnúť a čo najlepšierealizovať marketingovú stratégiu.
  • Objektivita. Pri dlhodobom zaoberaní sa riešením marketingu často krát začnú vaši pracovníci vnímať problematiku subjektívne, čo znižuje efektivitu. Práca nášho týmu je rozmanitá, čím sa subjektívny pohľad eliminuje a zvyšuje efektivita. Našou úlohou je triezvo a zmysluplne identifikovať, rozvinúť a manažovať potenciál v súlade s marketingovou stratégiou a jej cieľmi, marketingovou pozíciou a rozpočtom.
  • Zníženie nákladov. Využitím marketingového outsourcingu môže vaša spoločnosť znížiť svoje náklady na mzdy, odvody, benefity, kancelárske priestory, či technické zabezpečenie. Namiesto jedného pracovníka získate celý pracovný tím za cenu porovnateľných nákladov.

Marketingový audit

Máte marketingové oddelenie, alebo vyvíjate marketingové aktivity, ktoré neprinášajú to čo by ste očakávali? Ponúkame Vám marketingový audit, ktorý Vám pomôže určiť problémové oblasti vo Vašom firemnom marketingu.

Marketingový audit je určitá forma nezávislého skúmania marketingovej výkonnosti podniku, ktorej cieľom je určiť problémové oblasti a marketingové príležitosti a doporučiť plán opatrení k zlepšeniu marketingovej výkonnosti firmy.

Ponúkame Vám niekoľko typov marketingových auditov, ktoré sa odlišujú rozsahom i zameraním.

O nás

Agentúra EL vznikla v roku 2008 na základe dlhoročných skúseností majiteľky a jej spolupracovníkov v oblasti marketingu a kultúry. Našim zákazníkom poskytujeme širokú škálu služieb v oblasti grafického dizajnu, reklamy, marketingu, eventov a obchodnej činnosti.

Kontakt

Agentúra EL s.r.o. 
Partizánska cesta 1513 
02601 Dolný Kubín

Tel: 0911 229 806
Email: manager@agenturael.sk
Web: agenturael.sk